Izjava o pristupačnosti

Naslovnica / Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19).

Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu: www.cprz.hr.

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u većoj mjeri usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te točkom 7.1. Smjernica CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom (ver. 1.1.) donesena u studenom 2019. godine.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • PDF datoteke koje se nalaze na web stranici

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava sastavljena je 21. prosinca 2020. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Centar možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti i zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, u uredovno vrijeme, na sljedeće kontakt podatke:

  • telefonom na broj: 01/6461-230
  • elektroničkom poštom: info@cprz.hr
  • poštom na adresu: Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“, Republike Austrije 1, 10000 Zagreb

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Povjerenika za informiranje možete kontaktirati:

  • elektroničkom poštom: ppi@prisupinfo.hr
  • telefonom na broj: 0917850408
  • poštom na adresu: Zvonimirova 17, 10000 Zagreb (privremena adresa)

Molimo da se o aktualnim kontakt podacima Povjerenika za informiranje informirate na www.pristupinfo.hr.